Giới thiệu

1.Giới thiệu chung

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (ICPublisher), tiền thân là Nhà xuất bản Bưu điện, được thành lập ngày 12/8/1997 theo Quyết định số 463/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện sau này là Bộ Bưu chính Viễn thông.

Năm 2008, cùng với sự ra đời của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị và khẳng định định hướng phát triển của đơn vị, Nhà xuất bản Bưu điện được đổi tên thành Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Có tôn chỉ mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về các lĩnh vực:

 - Thông tin đối ngoại;

 - Điện tử, Viễn thông;

 - Công nghệ thông tin;

 - Báo chí, xuất bản;

 - Phát thanh, truyền hình;

 - Bưu chính.

 

2.Thông tin cơ bản:

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Ngày thành lập: 12/8/1997

Địa chỉ: Tầng 6, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 35772139

 

3.Thông tin về Ebook365.vn

Sàn giao dịch TMĐT ebook365.vn sẽ là nơi để các thành viên có thể tham gia xuất bản và phát hành sách điện tử của mình. Các thành viên dưới dạng người dùng có thể mua và đọc các sách điện tử được phát hành trên hệ thống.

 

 

Scroll