Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng

Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông 178 Pages, eBook SKU : 978-604-80-5065-8
Book Details
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong năm ổ bão của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hằng năm thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt. Trong 30 năm qua, số người chết và mất tích do thiên tai bình quân mỗi năm khoảng 500 người; hàng nghìn người bị thương; thiệt hại về kinh tế khoảng 1,5% GDP. Riêng giai đoạn 2000 - 2010, số người thiệt mạng do thiên tai là 5.045 người, số người mất tích là 617 người, tổng thiệt hại hơn 4 tỷ USD (IMHEN và UNDP, 2015). Năm 2018 có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai làm 224 người chết và mất tích tổng thiệt hại kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng. Năm 2019, thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng vẫn mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền của cả nước với 16/21 loại hình thiên tai làm 133 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên toàn cầu bắt đầu ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến thời tiết, khí hậu của Việt Nam với các đợt thiên tai diễn biến dị thường, cường độ khốc liệt hơn, rất khó dự báo thì việc cung cấp những thông tin thiết thực để hướng dẫn người dân phòng ngừa, ứng phó với một số thiên tai phổ biến ở địa phương là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) xuất bản cuốn sách “Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng”. Cuốn sách này nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai cho cộng đồng nói chung, đồng thời cung cấp thông tin kiến thức cơ bản nhằm hướng dẫn cho hộ gia đình và cộng đồng trong việc phòng ngừa, ứng phó với một số loại thiên tai phổ biến ở địa phương nói riêng. Hi vọng, cuốn sách này sẽ giúp các hộ gia đình và cộng đồng đồng có thêm thông tin về tác động của các loại hình thiên tai cũng như giúp họ thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm làm tốt hơn các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu những tác động của thiên tai. Trân trọng giới thiệu!
More >>


Recommended

Books

Loading...