Nghiên cứu marketing (Dành cho sinh viên và người làm marketing trong các doanh nghiệp)

Nghiên cứu marketing (Dành cho sinh viên và người làm marketing trong các doanh nghiệp)

Author: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến Pages, eBook SKU : 978-604-80-2566-3
Book Details
Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu về marketing, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với TS Nguyễn Thị Hoàng Yến xuất bản cuốn sách “Nghiên cứu marketing”. Cuốn sách này được biên soạn với mục tiêu trang bị cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing và được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên ngành/chuyên ngành marketing và những người làm marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách bám sát quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chính là: xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính, định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...