Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2014

Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2014

Author: Bộ Thông tin và Truyền thông Pages, eBook SKU : 978-604-80-2199-3
Book Details
Trong 5 năm xây dựng và phát hành, Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông đã trở thành tài liệu uy tín thường niên của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã và đang được cộng đồng CNTT-TT trong và ngoài nước đánh giá cao và thường xuyên sử dụng. Năm 2013, ngành CNTT-TT đạt được những bước tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có tín hiệu hồi phục trở lại. Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2013/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, đồng thời phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn. Đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Điều này khẳng định một lần nữa quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc đẩy mạnh sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội. So với những năm trước, Sách Trắng 2014 được biên soạn theo kết cấu mới với từng lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành CNTT-TT song vẫn phù hợp với thông lệ quốc tế để thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng. Ngoài ra, Sách Trắng 2014 bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích như: cơ cấu xuất nhập khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử, các kênh phát thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội, nghiên cứu - phát triển ngành CNTT-TT. Hy vọng sách Trắng 2014 sẽ tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu cập nhật thông tin về ngành CNTT-TT đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
More >>
  • 3.08 $
  • 2.46 $
  • 1.54 $


Recommended

Books

Loading...