An toàn thông tin

An toàn thông tin

Author: TS. Lê Văn Phùng Pages, eBook SKU : 978-604-80-3270-8
Book Details
Với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và nâng cao về ATTT, trọng tâm là bảo đảm ATTT trên đường truyền, đồng thời, cùng với nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “An toàn thông tin” của TS. Lê Văn Phùng, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam biên soạn giới thiệu với bạn đọc. Cuốn sách gồm 6 chương giới thiệu tổng quan nhất về ATTT, cơ sở toán học, mã hóa thông tin, vấn đề xác nhận và chữ ký số, quản lý khóa và ẩn - giấu tin trong ATTT, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan về An toàn thông tin: gồm 5 mục nội dung trình bày khái niệm về thông tin, hệ thống thông tin và vấn đề an ninh, an toàn thông tin, các công cụ bảo đảm ATTT, giấu tin và giới thiệu các bài toán phổ biến trong ATTT. Chương 2. Cơ sở toán học: gồm 3 mục nội dung trình bày các khái niệm cơ sở về số học liên quan đến ATTT, các khái niệm cơ sở về đại số liên quan đến ATTT, các khái niệm về thuật toán và độ phức tạp của thuật toán. Chương 3. Hệ mật mã: gồm 8 mục nội dung trình bày các đặc trưng của hệ mật mã, hệ mật mã khóa đối xứng - cổ điển, hệ mật mã khóa công khai RSA, Rabin, Elgaman, tương tự Elgaman, hệ mật mã dựa trên các bài toán NP - đầy đủ, hệ mật mã xác suất khóa công khai. Chương 4. Bài toán xác nhận và chữ ký số: gồm 11 mục nội dung trình bày tổng quan về chữ ký số, chữ ký RSA, chữ ký Elgaman, chữ ký DSS, chữ ký RABIN, chữ ký không thể phủ nhận, chữ ký mù, chuẩn chữ ký XML, đại diện tài liệu và hàm băm, các phương pháp tấn công chữ ký điện tử và bảo đảm xác thực. Chương 5. Quản lý khóa: gồm 3 mục nội dung trình bày tổng quan về quản lý khóa, giao thức phân phối khóa và giao thức thỏa thuận khóa. Chương 6. Ẩn - giấu tin: gồm 4 mục nội dung trình bày tổng quan về ẩn - giấu tin, phương pháp giấu tin trong ảnh, công nghệ thủy vân trên ảnh số, thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ. An toàn thông tin là một hướng tiếp cận không mới nhưng đang được thu hút ngày càng tăng (đến mức bùng nổ) sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và phát triển nhờ vào những ứng dụng thực tiễn, có tính thời sự đặc biệt của chúng trong an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội,…
More >>
  • 1.72 $
  • 1.37 $
  • 0.86 $


Recommended

Books

Loading...