Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi - Tập 1

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi - Tập 1

Author: Nguyễn Xuân Huy Pages, eBook SKU : 978-604-80-2775-9
Book Details
Bộ sách Sáng tạo trong thuật toán và lập trình, gồm 3 tập cung cấp những kiến cơ bản về lập trình trong Pascal và C++ cho các bạn học sinh, sinh viên và những bạn đọc muốn hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình. Các kỹ thuật lập tình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh và sinh viên.Các kỹ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, Vì vậy việc sớm làm chủ các tri thức này mới thật sự là cần thiết. Ngoài ra, Bộ sách còn cung cấp các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, C# và C++ để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình. Nội dung Tập 1 gồm 8 chương: Chương 1 trình bày sơ đồ chung để giải một bài toán tin. Các bài tập ở chương này hầu hết thuộc loại dễ giải. Chương 2 giới thiệu các kỹ thuật sinh dữ liệu một cách tự động nhằm phục vụ cho việc kiểm thử (test) chương trình. Chương 3 trình bày các kỹ thuật quản lý bàn phím và màn hình. Chương 4 đề cập đến cách thức tổ chức dữ liệu cho một bài toán tin. Chương 5, 6, 7 giới thiệu ba trong số các phương pháp khá phổ biến thường được vận dụng trong thiết kế thuật giải, đó là phương pháp tham lam, phương pháp quay lui và quy hoạch động. Chương 8 giới thiệu một số bài toán tin để bạn đọc tự tìm phương pháp giải. Đây là bộ sách quý, là công cụ hữu dụng đối với các nhà lập trình viên, các sinh viên công nghệ thông tin đang mơ ước phấn đấu thành các lập trình viên giỏi
More >>
  • 1.76 $
  • 1.41 $
  • 0.88 $


Recommended

Books

Loading...