Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954

Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954

Author: Nguyễn Văn Khoan Pages, eBook SKU : 978-604-80-1516-9
Book Details
Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một sự kiện vĩ đại của nhân dân Việt Nam nói riêng mà còn là một bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, chấm dứt ách thống trị lâu dài của Thực dân Pháp ở Đông Dương. Sau 60 năm, kể từ trận chiến thắng lịch sử đó, đã có nhiều cuốn sách, nhiều bài báo đánh giá, phân tích về sự kiện lịch sử vĩ đại này. Cuốn sách được chia làm 04 phần: Phần 1: Những câu chuyện bên kia chiến tuyến; Phần 2: Những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ; Phần 3: Báo chí Việt Nam đăng tin về Điện Biên Phủ; Phần 4: Báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết sâu sắc và hóm hỉnh về những giai thoại bên kia chiến tuyến, đặc biệt là những bài báo của ta và nước Pháp bình luận về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về cuộc chiến Điện Biên Phủ. Và cuối cùng không thể thiếu được là những tấm gương điển hình của quân và dân ta, đại diện cho những con người làm nên lịch sử 07/5/1954 ngày ấy. Tất cả sẽ góp phần làm sinh động thêm kho tư liệu về một chiến thắng hào hùng của dân tộc, một chiến thắng được ví như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa lừng lẫy.
More >>
  • 0.66 $
  • 0.53 $
  • 0.33 $


Recommended

Books

Loading...