Các loại hình Báo chí truyền thông

Các loại hình Báo chí truyền thông

Author: PGS. TS. Dương Xuân Sơn Pages, eBook SKU : 978-604-80-1506-0
Book Details
Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời là diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Báo chí Việt Nam mang sứ mệnh trọng đại đó nhằm thực hiện lý tưởng Xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình chính trị thế giới phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá cách mạng Việt Nam, vị trí và vai trò của báo chí càng có tầm chiến lược đặc biệt. Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cùng sự phát triển nhanh chóng nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, báo chí (truyền thông đại chúng) đã thực sự trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Nó làm thay đổi diện mạo cuộc sống hiện đại, làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm thay đổi từng lối sống của từng con người, tác động tới tất cả các khía cạnh, bình diện của xã hội, và cả tự nhiên nếu xét theo cả nghĩa rộng. Do vậy, những hiểu biết cơ bản về hệ thống loại hình truyền thông đại chúng là một đòi hỏi khách quan, cần thiết đối với người học, người giảng dạy, người làm báo, người quản lý và tất cả những ai quan tâm tới báo chí truyền thông. Nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu bạn đọc, tác giả đã biên soạn cuốn sách Các loại hình báo chí truyền thông, nằm trong hệ thống chương trình đào tạo bậc cử nhân và sau đại học về lĩnh vực báo chí truyền thông. Cuốn sách cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của truyền thông và truyền thông đại chúng hiện đại. Ngoài ra, nội dung cuốn sách cũng trình bày lịch sử ra đời và phát triển, những ưu điểm và hạn chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình nhằm phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các loại hình báo chí truyền thông trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến các loại hình báo chí truyền thông. Trong quá trình biên soạn, tác giả nhận được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý báo chí, văn hóa tư tưởng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu báo chí, nhà báo, sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh đã quan tâm, góp ý, giúp tác giả có thêm điều kiện đóng góp sửa chữa, bổ sung, cập nhật những thông tin mới về lĩnh vực báo chí truyền thông cả nội dung lẫn hình thức. Tác giả cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách hơn trong lần tái bản sau.
More >>
  • 1.32 $
  • 1.06 $
  • 0.66 $


Recommended

Books

Loading...