Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí

Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí

Author: PGS TS. Nguyễn Trọng Báu Pages, eBook SKU : 978-604-80-3229-6
Book Details
Cuốn sách "Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí” là cơ sở chung có tính lí luận và thực tiễn về những vấn đề biên tập, về những điều chuẩn mực trong công việc biên tập, đồng thời đi sâu vào nghiệp vụ, trang bị những kiến thức và những kinh nghiệm cần thiết để biên tập viên, phóng viên và cả tác giả… tiến hành công việc phân tích, xem xét, đánh giá và sửa chữa văn bản bản thảo một cách khoa học, logic, nghệ thuật… nhằm nâng cao chất lượng bản thảo
More >>
  • 1.98 $
  • 1.58 $
  • 0.99 $


Recommended

Books

Loading...