Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản

Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản

Author: PGS. TS Nguyễn Văn Dững Pages, eBook SKU : 978-604-80-3226-5
Book Details
Cuốn sách sẽ trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hoà nhập vào các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí hiện nay.
More >>
  • 1.72 $
  • 1.37 $
  • 0.86 $


Recommended

Books

Loading...