Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài

Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài

Author: Mr. GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh 210 Pages, eBook SKU : 7880022269712569300
Book Details
Thú - Mammalia - là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của các quốc gia và các vùng lãnh thổ, có vai trò quan trọng đối với đời sống con người và môi trường sinh thái. Từ lâu đời, con người đã biết khai thác sử dụng các loài thú để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Chúng là nguồn cung cấp thực phẩm, nhiều sản phẩm quý giá như: sừng tê giác, ngà voi, mật gấu, xương hổ,... Thú là nguồn gốc của nhiều loài gia súc đang được con người nuôi dưỡng.
More >>
  • 3.96 $
  • 3.45 $
  • 2.93 $


Recommended

Books

Loading...