Bài đọc Tiếng Việt nâng cao (Dành cho người nước ngoài)

Bài đọc Tiếng Việt nâng cao (Dành cho người nước ngoài)

Author: Hwang Gwi Yeo, Trịnh Cẩm Lan, Nguyễn Khánh Hà Pages, eBook SKU : 978-604-80-1504-6
Book Details
Nhằm phục vụ nhu cầu học tiếng Việt của đông đảo người nước ngoài muốn tìm hiểu và khám phá đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, đồng thời đáp ứng mong muốn được tìm về tiếng mẹ đẻ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, năm 2004, nhóm tác giả gồm GS. Hwang Gwi Yeon (Đại học Ngoại ngữ Pusan, Hàn Quốc), TS. Nguyễn Khánh Hà (Viện Từ điển học và Bách Khoa Thư Việt Nam) và TS. Trịnh Cẩm Lan (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã biên soạn cuốn sách Bài đọc Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài”, được xuất bản lần đầu năm 2004 và tái bản năm 2007. Cuốn sách đã được độc giả, đặc biệt là các sinh viên, học viên người nước ngoài đang học tiếng Việt nhiệt tình đón nhận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Với kinh nghiệm nhiều năm liền trực tiếp tham gia giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của độc giả, nhóm tác giả đã tiến hành bổ sung, sửa chữa để cuốn sách được đầy đủ, hoàn thiện hơn, đáp ứng ở mức độ cao nhu cầu của các sinh viên, học viên người nước ngoài đang học tập và nghiên cứu về Việt Nam. Thông qua 25 bài đọc, các tác giả giới thiệu khái quát những nét đặc sắc của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Sau mỗi bài đọc là phần bài tập, bao gồm: Từ vựng (ngữ cảnh trong bài); Từ vựng (ngữ cảnh mới); Đọc hiểu; Trả lời câu hỏi; Tìm từ trái nghĩa (gần nghĩa); Tìm nghĩa của từ/cụm từ; Tìm ý chính của bài đọc; Bài đọc mở rộng. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc, và hy vọng, với những bài đọc thú vị, lôi cuốn, với những ghi chú về từ vựng, ngữ pháp, ngữ cảnh chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu, với hệ thống bài tập phong phú, đa dạng, “Bài đọc Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài” sẽ cung cấp cho cả người dạy lẫn người học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam một tài liệu sinh động, bổ ích.
More >>
  • 1.10 $
  • 0.88 $
  • 0.55 $


Recommended

Books

Loading...