Giáo trình Mạng và Truyền dữ liệu

Giáo trình Mạng và Truyền dữ liệu

Author: TS. Nguyễn Ngọc Cương, TS. Phạm Ngọc Lãng Pages, eBook SKU : 978-604-80-2708-7
Book Details
Cuốn sách “Giáo trình Mạng và Truyền dữ liệu” do TS. Nguyễn Ngọc Cương và TS. Phạm Ngọc Lãng biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: Chương 1. Khái niệm cơ bản về mạng máy tính Chương 2. Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI Chương 3. Công nghệ mạng cục bộ - LAN Chương 4. Mạng Internet và công nghệ TCP/IP Chương 5. Kết nối liên mạng với TCP/IP Chương 6. Công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động Chương 7. Các công nghệ phát triển ứng dụng phân tán Chương 8. Quản lý mạng và vấn đề an ninh mạng Mạng và truyền dữ liệu là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cho học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Vì vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo thật sự hữu ích cho các học viên, kỹ sư, kỹ thuật viên nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
More >>
  • 1.72 $
  • 1.37 $
  • 0.86 $


Recommended

Books

Loading...