Kế toán tài chính (Tập 2)

Kế toán tài chính (Tập 2)

Author: Khoa Kế toán Kiểm toán - ĐH Tài chính Kế toán Pages, eBook SKU : 978-604-80-2212-9
Book Details
Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của doanh nghiệp. Bên cạnh phục vụ cho quản lý, điều hành doanh nghiệp, thông tin kế toán tài chính còn là công cụ hỗ trợ cho các đối tượng bên ngoài nhưng có lợi ích kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp với lợi ích của doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định kinh tế có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các hệ khác nhau, kế toán tài chính là môn học bắt buộc, còn là học phần bổ trợ không thể thiếu của các chương trình đào tạo ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý,… Để phục vụ thiết thực và đáp ứng kịp thời cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Kế toán tài chính”. Nội dung cuốn sách bao gồm 21 chương và được chia làm 2 tập. Tập 1 gồm 7 chương của học phần 1 đã được xuất bản vào tháng 02 năm 2014; tập 2 gồm 14 chương của học phần 2, 3 và 4. Cuốn sách được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo đại học chính qui thuộc ngành kế toán của nhà trường và dựa trên cơ sở lý luận về kế toán, các qui định hiện hành của pháp luật về kế toán, qui trình công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Cuốn sách là tài liệu giảng dạy và học tập của nhiều trường đại học có chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
More >>
  • 1.10 $
  • 0.88 $
  • 0.55 $


Recommended

Books

Loading...