Kỹ nghệ phần mềm

Kỹ nghệ phần mềm

Author: TS. Lê Văn Phùng Pages, eBook SKU : 978-604-80-2063-7
Book Details
Sau 30 năm phát triển, kỹ nghệ phần mềm (Software Engineering - SE) đến nay đã bước vào kỷ nguyên mới, đó là một lĩnh vực phát triển không ngừng qua nhiều giai đoạn và đang thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà khoa học, các kỹ sư phần mềm mà cả những nhà đầu tư hay các doanh nghiệp lớn… Kỹ nghệ phần mềm (hay còn gọi là công trình học phần mềm) được xem như là một tên gọi chỉ cách thức làm phần mềm theo tác phong công nghiệp. Các phương pháp, công cụ, thủ tục của SE đã được chấp nhận và ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu cầu về cách tiếp cận có nguyên tắc hơn tới việc phát triển phần mềm. Kỹ nghệ phần mềm quan tâm đến việc làm thế nào để tạo ra sản phẩm phần mềm đạt hiệu quả nhất. Đó cũng là mục tiêu xuất bản của cuốn sách “Kỹ nghệ phần mềm” do TS. Lê Văn Phùng, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) biên soạn. Nội dung sách gồm 7 chương, đề cập đến các khái niệm cơ bản và các tiến trình phát triển trong mỗi hướng kỹ nghệ hướng cấu trúc, hướng đối tượng, hướng thành phần và hướng dịch vụ với cách tiếp cận từ truyền thống đến hiện đại; Các vấn đề cơ bản trong phân tích xác định yêu cầu, phương pháp mô hình hóa yêu cầu, các ký pháp, các kỹ thuật đặc tả; Các chuẩn thiết kế cơ bản dẫn tới hệ thống chất lượng cao và các phương pháp thiết kế để chuyển một mô hình phân tích thành giải pháp phần mềm; Các hoạt động được vận dụng để đảm bảo chất lượng trong suốt tiến trình phần mềm; Vai trò hỗ trợ của máy tính đến tiến trình phát triển phần mềm... Kỹ nghệ phần mềm là một trong những môn học chuyên ngành quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Nhiều trường đại học trên cả nước đã sử dụng tài liệu này để giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, từ trình độ cao đẳng, đại học đến trên đại học như thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành CNTT. Cuốn sách này đã được nhiều bạn trẻ say mê công nghệ thông tin, những người làm phần mềm và các nhà quản lý về công nghệ thông tin tìm đọc.
More >>
  • 1.10 $
  • 0.88 $
  • 0.55 $


Recommended

Books

Loading...