Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở và ứng dụng trong phân tích kinh tế

Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở và ứng dụng trong phân tích kinh tế

Author: TS. Phùng Duy Quang Pages, eBook SKU : 978-604-80-2206-8
Book Details
Toán cơ sở là môn học bắt buộc dành cho sinh viên các bậc học: hệ cao đẳng, hệ đại học và hệ cao học thuộc tất cả các nhóm ngành kỹ thuật, kinh tế. Để giúp cho sinh viên có tài liệu học tập và đạt hiệu quả cao, tác giả Phùng Duy Quang - Trưởng khoa Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế”. Cuốn sách được biên soạn phù hợp với chương trình Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế được giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương, Đại học kinh tế Quốc dân. Nội dung cuốn sách là tổng hợp các bài tập từ mức độ dễ đến khó, nhằm giúp học viên vận dụng các kiến thức, kỹ năng cũng như các phương pháp Toán cơ sở ứng dụng trong các bài toán phân tích kinh tế. Cuốn sách gồm 4 chương, gồm các bài tập thuộc các nhóm: Chương 1. Định thức và ma trận. Chương 2. Một số mô hình tuyến tính dùng trong phân tích kinh tế. Chương 3. Ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân hàm một biến số trong phân tích kinh tế. Chương 4. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến số trong phân tích kinh tế. Cuốn sách hướng dẫn giải bài tập được trình bày một cách cụ thể, dễ hiểu. Mỗi chương gồm phần đề bài và phần Hướng dẫn giải bài tập cụ thể hoặc các lời giải gợi ý để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Sinh viên các trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đều sử dụng tài liệu này.
More >>
  • 0.53 $
  • 0.42 $
  • 0.26 $


Recommended

Books

Loading...