Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Author: Khoa Kế toán Kiểm toán - ĐH Tài Chính Kế toán Pages, eBook SKU : 978-604-80-2211-2
Book Details
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Với chức năng thông tin và kiểm tra, kế toán có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh tế, tài chính; là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính; cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh,…Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Nguyên lý kế toán”. Nội dung sách gồm 8 chương, bao gồm những kiến thức cơ bản về kế toán như: Chức năng, vai trò của kế toán, đối tượng kế toán, phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán... và một số qui định hiện hành của pháp luật về kế toán. Nghiên cứu học phần nguyên lý kế toán là điều kiện tiên quyết cho việc học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý kinh tế, tài chính với các mục đích khác nhau. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng yếu cầu giảng dạy và học tập của các trường đại học có chuyên ngành kế toán, kiểm toán...
More >>
  • 1.10 $
  • 0.88 $
  • 0.55 $


Recommended

Books

Loading...