Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Author: ThS. Phạm Thị Nguyên Thư, Ths. Nguyễn Thị Huệ Pages, eBook SKU : 978-604-80-1849-8
Book Details
Trước tình hình đổi mới của đất nước, việc mở rộng giao lưu kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ giao tiếp của nhiều quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp trong nước ngày càng phải trực tiếp cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường trong và ngoài nước. Một trong các điểm yếu của doanh nghiệp nước ta là trình độ tiếng Anh của cán bộ quản lý và kinh doanh còn khá hạn chế. Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự tin và từng bước tiến vững chắc trong tiến trình hội nhập và cạnh tranh, và các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể tiếp thu kiến thức Anh ngữ chuyên ngành một cách có hệ thống, chúng tôi đã nghiên cứu, biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Bưu điện xuất bản cuốn sách “English for Business Management”. Nội dung cuốn sách gồm 10 bài học (bằng tiếng Anh) về các lĩnh vực quản trị kinh doanh như: Kinh tế học, Thị trường, Sản phẩm, Giá cả, Lạm phát, Tài chính, Kế toán và Kiểm toán... được sắp xếp và khai thác theo trình tự khoa học. Hơn nữa cuốn sách còn giúp người học củng cố hệ thống ngữ pháp, cấu trúc câu và sự phát triển từ vựng theo mức độ tăng dần để người học phát triển khả năng tư duy, diễn đạt trong mọi tình huống. Cuốn sách sẽ góp phần nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho các cán bộ quản lý - kinh doanh và các sinh viên chuyên ngành QTKD các trường Đại học, Cao đẳng và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.
More >>
  • 0.53 $
  • 0.42 $
  • 0.26 $


Recommended

Books

Loading...