Chính sách công

Chính sách công

Tác giả: PGS.TS. Phạm Quý Thọ, ThS. Nguyễn Xuân Nhật Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2061-3
Giới thiệu sách
Chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu quản lý có hiệu quả, chính sách công được ban hành phải phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và trong từng thời kỳ nhất định. Mỗi chính sách vận động theo một quy trình, bao gồm 3 giai đoạn cơ bản: hoạch định chính sách, thực thi chính sách và đánh giá chính sách. Chính phủ các nước đều rất quan tâm làm sao để có được một hệ thống chính sách công hiệu quả, và Việt Nam không nằm ngoại lệ. Hoạch định chính sách là toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ một chính sách. Hoạch định chính sách công đúng đắn và khoa học sẽ xây dựng được chính sách tốt và là tiền đề để chính sách đó đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao ; Tổ chức thực thi chính sách là trung tâm kết nối các giai đoạn trong quy trình chính sách thành một hệ thống. So với các khâu khác trong quy trình chính sách, tổ chức thực thi chính sách có vị trí đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thành công hay thất bại của một chính sách. Tổ chức đánh giá chính sách sẽ giúp Chính phủ có một lựa chọn tốt hơn về chính sách hoặc nhìn nhận kết quả của suốt quy trình hoạt động chính sách, nhằm tạo bài học kinh nghiệm và cải thiện chính sách trong tương lai. Kết thúc chính sách không chỉ là sự chấm dứt của một chính sách cũ, nó còn đánh dấu cho sự bắt đầu của một chính sách mới. Các thiếu sót, sai lầm trong chính sách công ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia thường là: Xây dựng, hoạch định, đề ra chính sách công chưa đúng thực tế, nhiều tham vọng lớn, kỳ vọng quá cao; Trong tổ chức thực thi chính sách công, quản lý chính sách công còn yếu kém; Đánh giá hiệu quả, hiệu lực của chính sách công chưa thuyết phục, thiếu khách quan. Với mục tiêu cung cấp các kiến thức về chính sách công một cách toàn diện, đầy đủ và dễ hiểu, đặc biệt cùng với các tình huống nghiên cứu đưa ra được phân tích khá sâu sắc, thực tiễn, hy vọng cuốn chuyên khảo “Chính sách công” sẽ không chỉ là cẩm nang quí dành cho các cán bộ công chức, viên chức – những người đang trực tiếp tham gia hoạch định chính sách, thực thi chính sách và giám sát, đánh giá chính sách mà còn là tài liệu học tập thiết thực cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, được tiếp cận với các lý thuyết hiện đại và thực tiễn trên thế giới hiện nay.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 28.000 đ
  • 17.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...