Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe sống lâu

Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe sống lâu

Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2562-5
Giới thiệu sách
Cuốn sách “Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu” của TS. Nguyễn Quang Duệ viết về những lĩnh vực nói trên, với nội dung là các vấn đề về năng lượng và thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế chuyển tải năng lượng - thông tin trong không gian vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe, với mục đích chính là hướng dẫn phương pháp luyện tập tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, có cuộc sống tươi vui. Cuốn sách cũng đề cập đến các lĩnh vực thông tin có tính thời sự cao như thông tin vô thức, thông tin toàn ảnh, ý thức vũ trụ, các bit lượng tử sinh học,v.v...
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 28.000 đ
  • 17.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...