Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế Asean

Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế Asean

Tác giả: TS. NGUYỄN AN THU, PGS. TS. NGUYỄN HỒNG SƠN Trang, eBook ISBN : 978-604-80-1477-3
Giới thiệu sách
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức ra đời khi bản tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN được ký kết bởi 10 lãnh đạo của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào cuối tháng 12/2015. Cùng với Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Cộng đồng Kinh tế thể hiện bước tiến mới trong quá trình hợp tác của các nước ASEAN. AEC là một trụ cột quan trọng và đã đạt được nhiều thành tựu so với hai trụ cột còn lại. Sự ra đời của AEC là một mốc đánh dấu sự hội nhập ngày càng sâu của các nước ASEAN trong lĩnh vực kinh tế. AEC có mục tiêu tạo nên một thị trường, cơ sở sản xuất thống nhất, tạo điều kiện cho các nước ASEAN phát huy được lợi thế so sánh, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trong khu vực. Các nội dung hội nhập trong AEC hứa hẹn tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, bớt rào cản hơn cho bản thân các doanh nghiệp trong AEC và cả các nhà đầu tư từ bên ngoài AEC. Với ý nghĩa như vậy, AEC sẽ tạo ra nhiều động lực cho sự phát triển của các nước ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tìm các hướng đi mới, việc tận dụng những động lực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, cuốn sách “Hỏi đáp về Cộng đồng Kinh tế ASEAN” của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp xuất bản có mục đích cung cấp những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập này.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...