Sâm Ngọc Linh nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững

Sâm Ngọc Linh nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3567-9
Giới thiệu sách
Giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, theo đó tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin...), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. Trong thực hiện giảm nghèo bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong các dự án quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra. Tăng cường nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình làm kinh tế giỏi và các thông tin thiết yếu khác cho xã hội để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giảm nghèo thông tin, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin bền vững qua việc phát triển cây dược liệu nói chung và sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo” nói riêng ở Quảng Nam, Kon Tum; Bộ Thông tin và Truyền thông giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia biên soạn, xuất bản cuốn sách “Sâm Ngọc Linh - Nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền vững”. Nội dung cuốn sách giới thiệu các chủ trương chính sách của Nhà nước, địa phương về phát triển, quy hoạch cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; tuyên truyền 03 giá trị cốt lõi của sâm Ngọc Linh: Giá trị kinh tế cho người dân; Giá trị sức khỏe cho con người, giá trị bảo vệ môi trường (trồng sâm giữ rừng)..., tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh từ điều kiện trồng và phát triển đến việc thu hái chọn quả để ươm cây con của sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các thông tin về các chuyên gia, cá nhân, đơn vị sản xuất cây giống, chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...