Tài liệu hướng dẫn kỹ năng thông tin và tuyên truyền cho cán bộ đài truyền thanh xã về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng thông tin và tuyên truyền cho cán bộ đài truyền thanh xã về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2878-7
Giới thiệu sách
Nội dung cuốn sách giới thiệu về hoạt động thông tin cơ sở và hướng dẫn cán bộ đài truyền thanh xã một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động, tác nghiệp: thu thập, khai thác thông tin; biên tập, viết tin, bài; kỹ năng vận hành một số trang thiết bị của đài truyền thanh xã... Nội dung cuốn sách được trình bày dễ hiểu, có hình ảnh minh họa kèm theo; qua đó giúp cho người đọc có thể vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng, hiệu quả. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số hình ảnh về công tác tuyên truyền ở cơ sở, hoạt động của đài truyền thanh xã.
Xem thêm >>
  • 15.000 đ
  • 12.000 đ
  • 7.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...