Xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của Việt Nam

Xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của Việt Nam

Tác giả: Hoàng Văn Châu 220 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2210-5
Giới thiệu sách
Từ khi trở thành thành viên của BTA và WTO, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên hàng chục lần. Chúng ta đã tham gia luật chơi chung không chỉ về thương mại hàng hóa mà cả về đầu tư và thương mại dịch vụ. Về thương mại dịch vụ, trên cơ sở Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường theo lộ trình, đã và đang thực hiện những cam kết đó… Xuất nhập khẩu dịch vụ nói chung, trong những năm qua đã tăng lên đáng kể, đặc biệt trong những lĩnh vực dễ thấy như du lịch, tài chính, kinh doanh ... Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam cũng cam kết mở cửa thị trường, theo đó từ năm 2010, các trường đại học nước ngoài sẽ bắt đầu được phép thành lập ở Việt Nam để cung cấp dịch vụ giáo dục đại học. Câu hỏi đặt ra là xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục là gì, chúng ta đã tiến hành xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học chưa, xuất nhập khẩu dưới hình thức gì, sắp tới cần hạn chế hay đẩy mạnh xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học ...? Những vấn đề này đã được nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Ngoại thương bao gồm GS,TS Hoàng Văn Châu (chủ biên), ThS Vũ Thị Hiền, TS Đào Ngọc Tiến, TS Phạm Thị Hồng Yến, TS Vũ Hoàng Nam, TS Nguyễn Thị Thanh Phúc nghiên cứu và biên soạn thành cuốn sách “Xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học của Việt Nam”. Hy vọng kết quả nghiên cứu trên sẽ giúp cho các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục và những người làm trong lĩnh vực giáo dục đại học thu hoạch được nhiều thông tin giá trị và bổ ích, để từ đó đưa ra những quyết sách dúng đắn cho giáo dục của Việt Nam trong những năm tới.
Xem thêm >>
  • 25.000 đ
  • 20.000 đ
  • 12.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...