Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình CNNH-HĐH

Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình CNNH-HĐH

Tác giả: TS. Đào Hữu Hòa Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2209-9
Giới thiệu sách
Trang trại là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống nông nghiệp tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở Việt Nam, loại hình trang trại cũng đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử và đã phát triển mạnh mẽ dưới thời nhà Nguyễn, đặc biệt là dưới thời thuộc Pháp. Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng 8 đến những năm 90 của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên kinh tế trang trại ở nước ta đã không được quan tâm phát triển. Kể từ khi có Nghị quyết 10 (1988) , đặc biệt là từ năm 1993 đến nay, cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế, ban hành Luật đất đai và nhiều chính sách khuyến khích khác đã thúc đẩy phong trào làm kinh tế trang trại phát triển mạnh mẽ trên mọi miền đất nước. Đối với vùng Duyên hải Nam Trung bộ, gồm 05 tỉnh và 01 thành phố trực thuộc Trung ương, trải dài từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. Trong những năm qua, việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ đã có tác dụng nhất định trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào việc bảo vệ và cải tạo môi trường, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho dân nghèo…. Tuy nhiên vãn còn nhiều hạn chế nhất định. Kết quả nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế trang trại trong những năm qua được TS. Đào Hữu Hòa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn thành cuốn sách “Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, nhằm thúc đẩy vùng Duyên hải Nam Trung bộ phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Phát triển kinh tế trang trại trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn vùng Duyên hải Nam Trung bộ thời gian qua. Chương 3: Những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị dành cho các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư và bạn đọc quan tâm.
Xem thêm >>
  • 10.000 đ
  • 8.000 đ
  • 5.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...