Kỷ yếu Liên hoan Nghiên cứu Khoa học sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021: Integrated Research - Research for All

Kỷ yếu Liên hoan Nghiên cứu Khoa học sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021: Integrated Research - Research for All

Tác giả: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 1018 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-6070-1
Giới thiệu sách
Năm 2021, đánh dấu một bước chuyển mình đột phát trong hành trình 45 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), từ 1 trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, có uy tín chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, luật trở thành một Đại học UEH Đa ngành và Bền vững với bước đầu có 03 trường thành viên trong các lĩnh vực: Kinh doanh; Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Công nghệ và Thiết kế. Năm 2020 – 2021 cũng là giai đoạn mà cả thế giới đều phải gồng mình đối diện với những biến đổi về khí hậu, đời sống kinh tế - xã hội biến động do đại dịch COVID-19, các ngành nghề, tổ chức, cá nhân đều phải tự thay đổi mình nhằm thích nghi và tồn tại trong điều kiện mới. Trong bối cảnh của nhiều chuyển biến và thách thức đó, UEH đã mạnh dạn chuyển đổi sân chơi nghiên cứu khoa học sinh viên khối ngành Kinh tế truyền thống thành Liên hoan nghiên cứu khoa học sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021 với chủ đề “Integrated Research - Research for All” (Nghiên cứu tích hợp – Nghiên cứu vì cộng đồng) nhằm phát triển sân chơi trao đổi học thuật này trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học ở tất cả các lĩnh vực, hướng đến thực hiện các nghiên cứu tích hợp để cùng giải quyết các vấn đề của xã hội hiện tại và tương lai. Isaac Newton đã nói: “Điều chúng ta biết là một giọt nước. Điều chúng ta không biết là cả một đại dương". Để khám phá đại dương và đón đầu những đợt sóng chuyển mình, nghiên cứu khoa học sẽ giúp chúng ta học được, biết được nhiều điều hữu ích cho chính cuộc sống và hơn thế nữa, đó là cách để làm cho mỗi chúng ta trở nên có giá trị hơn đối với xã hội. Với Liên hoan này, Nhà trường mong đợi tạo nên một cộng đồng nghiên cứu trẻ có thể cùng nhau nghiên cứu, phối hợp liên ngành, liên trường để giải quyết các vấn đề xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Các nghiên cứu trong Liên hoan tập trung theo tiêu chí “Research for All”, tức là nghiên cứu vì cộng đồng, hướng đến giải quyết các vấn đề cho cộng đồng như phát triển các thành phố thông minh, đáng sống; nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư; phát triển việc làm và tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững; tăng cường chất lượng giáo dục; thúc đẩy bình đẳng giới. Liên hoan đã thu hút được sự quan tâm và nhận được sự ủng hộ của hơn 30 giảng viên, gần 550 sinh viên đến từ 11 trường đại học, đóng góp 165 bài viết, thể hiện sức trẻ năng động, tích cực trước những vấn đề thách thức và cả xu hướng phát triển mới của xã hội như chuyển đổi số, dịch COVID…
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...