Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia SOBC 2021: TƯƠNG LAI CỦA NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia SOBC 2021: TƯƠNG LAI CỦA NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu sách
Hội thảo quốc gia diễn ra có tên là “Tương lai của Ngân hàng trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo”. Mục đích của hội thảo là tạo ra một diễn đàn trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia hàng đầu về ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng. Đây cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các đại diện ngân hàng, doanh nghiệp trình bày và thảo luận về những xu hướng công nghệ tài chính mới, những đe dọa và thách thức mà ngân hàng gặp phải trong kỷ nguyên AI. Thông qua hội thảo lần này, chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp thêm các hàm ý chính sách cho việc quản lý và xây dựng hệ sinh thái công nghệ cho nền kinh tế số của Việt Nam theo định hướng của chính phủ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, hội thảo cũng sẽ góp phần cung cấp cho các ngân hàng, doanh nghiệp các xu hướng phát triển mới cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy vào hoạt động của mình, từ đó giảm thiểu chi phí và gia tăng trải nghiệm của khách hàng, cũng như là cầu nối giữa các doanh nghiệp cung cấp các công nghệ trí tuệ nhân tạo với các ngân hàng, doanh nghiệp có nhu cầu.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...