Lập và quản lý dự án CNTT

Lập và quản lý dự án CNTT

Tác giả: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông 284 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2424-6
Giới thiệu sách
Ngày nay, trong nền kinh tế tri thức, khoa học và công nghệ được nghiên cứu và phát triển theo nhiều hướng, ngành, lĩnh vực chuyên sâu khác nhau: trong đó, Công nghệ thông tin đang thực sự trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong sự phát triển chung của toàn xã hội. Nhà nước luôn quan tâm, dành một khoản ngân sách cho các dự án Công nghệ thông tin và mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân cần có sự đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin cho phù hợp với yêu cầu của mình. Tuy nhiên, để quản lý và triển khai dự án Công nghệ thông tin như thế nào để đạt hiệu quả cao luôn là câu hỏi thường trực đối với những người tham gia về dự án công nghệ thông tin. Trước nhu cầu thực tiễn đó; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Lập và quản lý dự án Công nghệ thông tin” giới thiệu đến bạn đọc.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 28.000 đ
  • 17.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...