Nghiệp vụ đấu thầu

Nghiệp vụ đấu thầu

Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ, ThS. Đào Thị Thu Trang Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2069-9
Giới thiệu sách
“Mua - bán” là hoạt động quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường ở bất kỳ quốc gia nào. Để một nền kinh tế có thể tồn tại lâu dài, cạnh tranh trong mua – bán buộc phải được đặt trong môi trường công khai, minh bạch và được tiêu chuẩn hóa. Trong tất cả các hình thức mua - bán trên thị trường, hoạt động đấu thầu là một hoạt động mua bán phức tạp đòi hỏi phải được thực hiện thông qua một quy trình do một Chính phủ hoặc một tổ chức quy định. Vì vậy hoạt động đấu thầu đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho cạnh tranh hiện nay và thể hiện được vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Ở Việt Nam hiện nay, không chỉ các dự án kinh tế có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được quy định phải thực hiện đấu thầu mà các chủ đầu tư tư nhân cũng luôn coi đấu thầu là hình thức lựa chọn đối tác cung cấp hiệu quả, khiến cho hoạt động đấu thầu trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Hoạt động đấu thầu không chỉ được tổ chức ở phạm vi trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Hoạt động đấu thầu ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi những người tham gia phải có lượng kiến thức nhất định về đấu thầu để không phải lúng túng hoặc mắc sai phạm trong khi thực hiện. Những sai phạm trong hoạt động đấu thầu dù là vô tình hay hữu ý đều có thể gây ra những tổn thất lớn cho nền kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề xoay quanh hoạt động đấu thầu là hết sức cần thiết cho tất cả những ai tham gia vào hoạt động mua - bán của thị trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của hoạt động đấu thầu, sau nhiều năm làm việc ở lĩnh vực quản lý kinh tế và giảng dạy ở một số trường đại học, TS.Nguyễn Quang Duệ đã chủ biên tổ chức biên soạn cuốn sách “Nghiệp vụ Đấu thầu”. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu;Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu;Chương 3: Tổ chức đấu thầu;Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu; Chương 5: Kết thúc đấu thầu;Chương 6: Tổ chức các hình thức đấu thầu;Chương 7: Quản lý hoạt động đấu thầu. Đây là cuốn sách chuyên khảo cả về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt, cuốn sách đã tiếp cận các vấn đề về đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu gắn với yêu cầu của thị trường và bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn dựa trên hệ thống luật pháp hiện hành quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu. Nghiệp vụ Đấu thầu không chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập cho các trường đại học mà còn là tài liệu quí cho các nhà quản lý doanh nghiệp và những người trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu.
Xem thêm >>
  • 25.000 đ
  • 20.000 đ
  • 12.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...