Phát triển nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

Phát triển nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

Tác giả: TS. LÊ QUANG HÙNG Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2216-7
Giới thiệu sách
Ngày nay, để có được tốc độ phát triển cao, các quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, các sản phẩm chủ yếu là cạnh tranh về tỷ lệ hàm lượng chất xám kết tinh trong sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nhờ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) bao gồm 5 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định và chuỗi đô thị đang phát triển nằm trải dài trên 558 km bờ biển đó là: Cố đô Huế, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hội An, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Quy Nhơn và các khu kinh tế lớn như: Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội. Trong vùng có nguồn tài nguyên tương đối đa dạng, phong phú, có nhiều tiềm năng về đất, biển, rừng, khoáng sản; có các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, như: Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn; với các vịnh nước sâu, gần đường hàng hải quốc tế và có các khu du lịch văn hoá, sinh thái. Vùng KTTĐMT có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với cả nước cũng như tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, chưa có tích lũy, hiệu quả đầu tư chưa cao. Nguồn nhân lực chất lượng thấp, tình trạng thể lực của nguồn nhân lực ở mức trung bình, kém về độ dẻo dai, cường độ làm việc. Cơ sở đào tạo đại học chưa nhiều nên số lượng người được đào tạo từ đại học trở lên còn ít; một số ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhưng chưa có sơ sở đào tạo tương xứng; chất lượng đào tạo của một số ngành nghề còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những hạn chế trên cũng là những thách thức lớn đối với vùng KTTĐMT trong quá trình phát triển kinh tế. Kinh tế của vùng muốn phát triển nhanh, bền vững cần phải có những sự đột phá về phát triển nhân lực có chất lượng cao. Từ những phân tích trên, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, TS. Lê Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế Hoạch Đà Nẵng đã biên soạn cuốn sách "Phát triển nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Đây là lĩnh vực cần được nghiên cứu một cách hệ thống và đủ mức, là vấn đề thời sự, mang tính lâu dài, được tác giả nghiên cứu nghiêm túc, xuất phát từ cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn về sự phát triển của Vùng kinh tế trọng yếu này.
Xem thêm >>
  • 10.000 đ
  • 8.000 đ
  • 5.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...