Phân tích kỹ thuật: Hoạch định chiến lược giao dịch

Phân tích kỹ thuật: Hoạch định chiến lược giao dịch

Tác giả: Phan Thị Bích Nguyệt, Lê Đạt Chí Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3564-8
Giới thiệu sách
Phân tích kỹ thuật là dự đoán các biến động về giá cả trong tương lai dựa trên việc xem xét các biến động giá trong quá khứ. Giống như dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật không đưa đến một dự đoán hoàn toàn chính xác về tương lai. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư dự đoán về những gì có thể xảy ra. Chính vì vậy, chúng tôi tập trung việc hoạch định chiến lược giao dịch tương ứng với những công cụ của phân tích kỹ thuật làm trọng tâm cho cuốn sách này. Mỗi một công cụ mà nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đều hàm chứa trong nó là những chiến lược giao dịch thích ứng. Do đó điều cần thiết cho một nhà giao dịch là hoạch định nên chiến lược cho việc giao dịch hơn là đi dự báo thị trường.
Xem thêm >>
  • 60.000 đ
  • 48.000 đ
  • 30.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...