Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng

Tác giả: Trần Thị Thập Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2070-5
Giới thiệu sách
Bán hàng là một hoạt động chức năng cơ bản nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thế giới, các quan điểm về bán hàng cũng được phát triển nhanh chóng theo thời gian: vai trò của người bán hàng là người cung cấp sản phẩm, dịch vụ và xác định người bán hàng là người sáng tạo giá trị. Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến khâu bán hàng và quản trị bán hàng. Các sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, trong tương lai nhiều người sẽ trở thành người quản trị bán hàng, và hơn ai hết họ sẽ phải nắm rõ Quản trị bán hàng là gì?? Cuốn sách “Quản trị bán hàng” là một công cụ khá hoàn chỉnh bao quát toàn diện các kiến thức cơ bản của Nghề bán hàng, các kỹ thuật quan trọng và phương pháp kỹ năng bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng và cuối cùng là phương thức kiểm soát và đánh giá bán hàng. Khi các sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing được tiếp cận đầy đủ với kiến thức chuyên môn của công tác bán hàng, họ sẽ nhận thức vị trí, vai trò của người quản trị bán hàng và nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị bán hàng, cuối cùng là nhận thức được tương lai phát triển của hoạt động quản trị bán hàng. Cuốn sách này do TS.Lê Thị Thập - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài nước. “Quản trị bán hàng” không chỉ là tài liệu thiết yếu dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, mà các nhà quản trị doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy nhiều thông tin, quan điểm mới về quản trị bán hàng.
Xem thêm >>
  • 20.000 đ
  • 17.400 đ
  • 14.800 đ


Nên đọc

Sách

Loading...