Thương vụ để đời: Cú đổ vỡ bong bóng 2017-2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào

Thương vụ để đời: Cú đổ vỡ bong bóng 2017-2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào

Tác giả: Harry S.Dent, JR, Trương Minh Huy, Harry S.Dent, JR Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3609-6
Giới thiệu sách
Cuốn sách thương vụ để đời: Cú đổ vỡ bong bóng 2017-2019 sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào là cuốn sách nói về những trải nghiệm thực tế trong việc đầu tư tài chính. Nó là những bài học đáng giá để người đọc có thể tham khảo để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của việt đầu tư tài chính.
Xem thêm >>
  • 130.000 đ
  • 104.000 đ
  • 65.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...