Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 - Có chỉnh sửa bổ sung)

Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 - Có chỉnh sửa bổ sung)

Tác giả: Trần Ngọc Thơ Trang, eBook ISBN : 978-6O4-80-3539-6
Giới thiệu sách
Quyển sách chuyên khảo tài chính doanh nghiệp hiện đại dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi.
Xem thêm >>
  • 120.000 đ
  • 96.000 đ
  • 60.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...