CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH

CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH

Tác giả: TS. PHẠM THẾ QUẾ Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2713-1
Giới thiệu sách
Cuốn sách “Công nghệ mạng máy tính” không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận mà còn trình bày một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thiết kế và cài đặt các mạng máy tính. Hy vọng cuốn sách sẽ có ích cho các học sinh, sinh viên và những người quan tâm xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng phục vụ cho quản lý và sản xuất trong các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Trong quá trình biên soạn, cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận được các ý kiến góp ý của bạn đọc.
Xem thêm >>
  • 29.000 đ
  • 23.200 đ
  • 14.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...