Internet, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin

Internet, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin

Tác giả: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2711-7
Giới thiệu sách
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội hiện đại. Sự hội tụ giữa tin học cùng với truyền thông và viễn thông đã thể hiện được vai trò là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Để thấy rõ được vai trò và tác động của công nghệ thông tin và truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách giới thiệu những kiến thức mới về Công nghệ thông tin và truyền thông. Bộ sách gồm 06 cuốn (xem bìa 4) là bộ sách khoa học thường thức, cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản, các bài học kinh nghiệm của một số nước về công nghệ thông tin và truyền thông, sự tác động, ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế, chính trị và xã hội. Với cách tiếp cận đơn giản, khoa học, dễ hiểu, nội dung của mỗi cuốn sách lại mở ra trước mắt người đọc những vấn đề khác nhau về công nghệ thông tin và truyền thông nên sẽ rất phù hợp với đông đảo bạn đọc, các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã để phổ biến rộng rãi. Cuốn sách "Internet, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin” giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến Internet như: Internet, Wi–Fi, DSL, IDSN, Bluetooth, vi rút, khoảng cách số, nguồn mở... Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng thông tin của một số quốc gia trên thế giới để giúp bạn đọc học hỏi thêm kinh nghiệm về việc ứng dụng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Xem thêm >>
  • 25.000 đ
  • 20.000 đ
  • 12.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...