Mã Turbo và ứng dụng

Mã Turbo và ứng dụng

Tác giả: TS. Lê Nhật Thăng 96 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2434-5
Giới thiệu sách
Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, công nghệ viễn thông trong những năm qua cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ ngày càng đáp được nhu cầu của con người, đặc biệt là thông tin di động. Hiện nay, nhu cầu truyền tải các dịch vụ truyền thông đa phương tiện trên các mạng thông tin di động ngày càng phát triển: dịch vụ thoại, dữ liệu, số liệu tốc độ cao, video… Điều này đòi hỏi các nhà quản lý và vận hành khai thác mạng thông tin di động phải không ngừng nâng cấp, mở rộng mạng, nâng cao năng lực xử lý cho các hệ thống hiện có từ 2G lên 2,5G, 3G/HSPA và 4G… Vấn đề đặt ra là trao đổi thông tin bằng cách nào cho hiệu quả nhất. Làm sao cho thông tin không bị mất mát trên đường truyền để đảm bảo chức năng trao đổi thông tin và mã hóa. Chính vì thế mã Turbo được sử dụng trong các ứng dụng thông tin di động do những tính năng và cấu trúc ưu việt hơn những mã kênh khác. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc về mã Turbo và các ứng dụng của mã Turbo trong các hệ thống thông tin di động, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Mã Turbo và ứng dụng” do TS. Lê Nhật Thăng - Giảng viên Khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn.
Xem thêm >>
  • 12.000 đ
  • 9.600 đ
  • 6.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...