Phát triển công nghệ thông tin xanh hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Phát triển công nghệ thông tin xanh hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Tác giả: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông 124 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2423-9
Giới thiệu sách
Trong thế kỷ XXI, trước tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng, việc giảm dần mức lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch để đạt tới một nền kinh tế xanh là một yêu cầu cơ bản đối với sự sống còn của các quốc gia. Nhiều quốc gia lấy mục tiêu phát triển kinh tế xanh, ít phát thải làm hướng đi giúp họ vừa thoát khỏi khủng hoảng vừa đem lại phúc lợi về môi trường cho người dân. Phát triển xanh (Green Development) hay còn gọi là tăng trưởng xanh (Green Growth) đang trở thành mô hình phát triển kinh tế bền vững và chính là công cụ cần thiết để hướng tới nền kinh tế xanh đó. Nhiều quốc gia đã liên tục đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ xanh, trong đó có công nghệ thông tin xanh (Green IT hoặc Green ICT). Công nghệ thông tin (CNTT) xanh gắn liền với việc sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Những yếu tố cơ bản của CNTT xanh bao gồm: các sản phẩm CNTT và quy trình sản xuất CNTT với độ ô nhiễm thấp, tiêu thụ ít năng lượng và ứng dụng CNTT nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Các nước phát triển trên thế giới đều rất quan tâm đến CNTT xanh, coi CNTT xanh là phương tiện chủ yếu thúc đẩy chuyển sang một xã hội ít khí thải, khắc phục những mâu thuẫn xung quanh việc phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường thông qua tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Các nước cũng đều xây dựng chiến lược hoặc chương trình hành động quốc gia thúc đẩy phát triển CNTT xanh, ban hành các chính sách khuyến khích phát triển CNTT xanh, và giành những khoản kinh phí đầu tư thích đáng cho nghiên cứu và phát triển CNTT xanh, cũng như tăng cường các ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực khác. Hàn Quốc là một nước không giàu tài nguyên, 97% tổng nhu cầu năng lượng lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Quốc gia này cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường khác trong thời gian dài, đặc biệt là trong điều kiện chịu sự tác động to lớn của biến đổi khí hậu. Nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức của đất nước, năm 2008, Hàn Quốc đã công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, các-bon thấp, chuyển dịch sang mô hình phát triển nền kinh tế xanh. Hàn Quốc mong muốn, Chiến lược tăng trưởng xanh sẽ là một công cụ chính tạo ra sự thay đổi lớn từ chính sách kinh tế cho đến lối sống của người dân, thúc đẩy nền kinh tế tri thức và đem đến những giá trị lớn hơn, xanh hơn cho đất nước. Tiếp sau Chiến lược tăng trưởng xanh, năm 2009 Hàn Quốc công bố Chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ thông tin xanh, trong đó nhấn mạnh vào việc đưa Hàn Quốc trở thành nước đi đầu về CNTT xanh trên thế giới với các mục tiêu: “Xanh” hóa và biến ngành CNTT trở thành động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy chuyển hóa xã hội thành xã hội thông minh ít khí thải với CNTT và tăng cường, đẩy mạnh khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua sử dụng một cách có hiệu quả CNTT trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Xem thêm >>
  • 12.000 đ
  • 9.600 đ
  • 6.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...