Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử

Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử

Tác giả: PGS. TS Trần Văn Hòa, TS. Nguyễn Ngọc Cương Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4078-9
Giới thiệu sách
Cuốn sách “Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử” được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng hợp hoạt động thu thập, phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trên không gian mạng ở Việt Nam và trên thế giới trong 18 năm qua, ứng dụng công nghệ và các phần mềm, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất và các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, phục hồi, phân tích dữ liệu điện tử. Mục đích của cuốn sách là nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ thông tin mới, những thiết bị và phần mềm chuyên dùng, để xây dựng cơ sở lý luận, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, phục vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cũng như làm tài liệu tham khảo cho chương trình đào tạo nghiệp vụ về thu thập, phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử của các trường đại học. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các công ty an ninh mạng để phục hồi, lấy lại các dữ liệu bị mất do sự cố kỹ thuật như thiết bị hỏng, lỗi phần cứng, bị lỗi phần mềm, bị nhiễm virus, bị xóa nhầm… Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về dữ liệu điện tử Chương 2. Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trong máy tính Chương 3. Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trong điện thoại di động Chương 4. Sử dụng Windows tìm kiếm dữ liệu trong máy tính và kỹ thuật giấu tin, khôi phục mật khẩu Cuốn sách “Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử” bao quát một phạm vi rộng lớn các vấn đề về pháp lý, kỹ thuật và công nghệ trong việc sử dụng các loại thiết bị và phần mềm chuyên dùng phục vụ cho việc phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử, có thể sử dụng làm chứng cứ theo quy định của pháp luật, phục vụ cho các vụ việc hình sự, các vụ tranh chấp dân sự cũng như kinh tế và việc tìm, lấy lại dữ liệu bị hỏng, bị mất, bị xóa trong các thiết bị số. Những thiết bị, phần mềm và công nghệ mới đã được các công ty an ninh mạng và các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới công nhận và sử dụng, nhưng cũng luôn thay đổi và phát triển, do vậy cuốn sách sẽ khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng của độc giả.
Xem thêm >>
  • 55.000 đ
  • 47.850 đ
  • 40.700 đ


Nên đọc

Sách

Loading...