100 Điều nên biết về Đại Thắng Mùa Xuân 1975

100 Điều nên biết về Đại Thắng Mùa Xuân 1975

Tác giả: Hà Nguyễn 290 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4893-3
Giới thiệu sách
Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập giữa thành phố Sài Gòn, ghi dấu thời khắc huy hoàng của ngày toàn thắng. Sau 21 năm trường kỳ kháng chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Đại thắng mùa Xuân 1975 đã trở thành một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc, kết thúc thắng lợi sự nghiệp 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) của dân tộc Việt Nam anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), với mong muốn tích cực đổi mới, làm cầu nối đưa tri thức lịch sử về gần với cuộc sống và bạn đọc, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách 100 điều nên biết về đại thắng mùa Xuân 1975. Toàn bộ diễn biến lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975) và Đại thắng mùa xuân 1975 đã được tác giả nỗ lực thể hiện một cách chính xác, rõ ràng, cụ thể và ngắn gọn, có trọng tâm, với tinh thần trách nhiệm cao trước lịch sử và bạn đọc.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...