Ký ức người lính- Tập 1

Ký ức người lính- Tập 1

Tác giả: Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2797-1
Giới thiệu sách
Hiếm có một dân tộc nào trên trái đất này phải chịu vô vàn mất mát, đau thương và hy sinh anh dũng như dân tộc Việt Nam ta, cuộc chiến tranh này chưa chấm dứt đã có cuộc chiến tranh khác “gối đầu’. Hết chống thực dân Pháp lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Rồi khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội thì chúng ta lại phải bắt buộc tiến hành các cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc. Nhờ phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả mà quân và dân ta muôn người như một, vâng theo lời kêu gọi thiêng liêng của Ðảng và Bác Hồ đã liên tiếp đánh thắng các thế lực ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Chúng ta đã kiên cường bảo vệ đất trời, biên cương, biển đảo và cuộc sống lao động hòa bình, dựng xây đất nước. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, thấm nhuần đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Song, tôi cũng như nhiều cựu chiến binh và biết bao người con Ðất Việt đều cho rằng những việc chúng ta làm được là rất quý giá, nhưng vẫn chưa tương xứng với những đóng góp và sự hy sinh cực kỳ to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước. Công trình sách “Ký ức người lính” là một tổng kho tư liệu rất giá trị, là bản trường ca bất tận về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong các cuộc trường chinh đầy hy sinh, thử thách và rực rỡ chiến công; là sản phẩm văn hóa tinh thần đặc biệt, góp phần vào công tác giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc tốt đẹp của cha ông, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung tập 1 này sẽ là câu trả lời cho quy mô một công trình sách xứng đáng với tầm vóc lịch sử. Trong đó, nói một cách giản đơn nhất, độc giả sẽ được biết đến một cuộc chiến đúng như nó đã diễn ra với những sự kiện, nhân chứng, những tâm tư tình cảm từ người anh hùng tới những con người bình dị nhất.
Xem thêm >>
  • 99.000 đ
  • 79.200 đ
  • 49.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...