Nếm trải Điện Biên

Nếm trải Điện Biên

Tác giả: Cao Tiến Lê Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3611-9
Giới thiệu sách
Ngày 07/5/1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới; tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đây cũng là sự kiện quan trọng ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm lần thứ 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2019), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức tái bản cuốn sách NẾM TRẢI ĐIỆN BIÊN của nhà văn Cao Tiến Lê. Nội dung cuốn tiểu thuyết kể về những người lính hậu phương trong hành trình thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Có thể nói, 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng trong điều kiện “khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn…”, sự thắng lợi không chỉ gọi tên bởi những người lính mặt trận mà còn là sự hy sinh thầm lặng của những người lính hậu phương. Hình ảnh người lính trẻ với tinh thần lạc quan cùng niềm tin tất thắng đi vào những trang viết giản dị, giàu cảm xúc của nhà văn Cao Tiến Lê.
Xem thêm >>
  • 17.000 đ
  • 14.790 đ
  • 12.580 đ


Nên đọc

Sách

Loading...