Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: PGS, TS Lê Văn Yên Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4156-4
Giới thiệu sách
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn Đảng, toàn dân ta cùng lớp lớp các thế hệ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh có phương pháp làm việc mẫu mực và khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc. Trong công việc, Người không dựa vào quyền lực để sai khiến, buộc mọi người và cấp dưới phục tùng, mà bằng sự gương mẫu, bằng sự thuyết phục và tấm lòng nhân ái, nên có sự cảm hóa lớn lao. Qua phương pháp làm việc và lời căn dặn của Người, mọi người đến với Đảng, đến với cách mạng, đến với công việc không phải chỉ bằng lý trí, mà còn bằng tình cảm, sự nhiệt tình, tâm huyết và say mê. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường kiên trì tự học tập, tự nghiên cứu, Người đã có được trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc. Các bài nói, bài viết của Người phong phú về nội dung và hình thức, đa dạng về thể loại và phong cách, uyển chuyển về bút pháp và ngôn từ... Không những vậy, Người còn rất quan tâm đến việc học tập của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh, thiếu niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta nhiều chỉ dẫn và những kinh nghiệm quý báu về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời không biết mệt mỏi. Để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do PGS, TS. Lê Văn Yên biên soạn.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...