Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi người

Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi người

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Khoan Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4155-7
Giới thiệu sách
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn Đảng, toàn dân ta cùng lớp lớp các thế hệ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Cuốn sách “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” do TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm qua các sách báo, tập hợp các bài viết, lời kể của các nhân chứng, những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ thành một công trình dày dặn, phong phú. Nội dung cuốn sách vô cùng quý và có giá trị phổ biến, tên sách đã nói lên điều đó. Đây là những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày đã được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Điều đáng được trân trọng nêu cao, đó là giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối công trình, qua từng bài, làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi. Người đọc sách này, tùy theo trình độ và tuổi tác, nghề nghiệp và thân phận, kể cả người nước ngoài - “Những chiến sĩ mới của Bác Hồ”, đều có thể rút ra từ đây những bài học lý tưởng và đạo đức làm người, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng không ngừng tiến bộ. Tấm gương Bác lung linh không phải treo trên cao để mọi người cùng chiêm ngưỡng kính phục mà rất gần với mọi người, luôn luôn chiếu sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta không ngừng tu dưỡng bản thân để có điều kiện phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả ngày càng cao hơn. “Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà” với nội dung phong phú và cao quý như vậy lại ra mắt bạn đọc trong một thời điểm rất thích hợp - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nên đã cung cấp đúng lúc và kịp thời một tài liệu tham khảo quý có giá trị lý luận và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho việc học tập tấm gương Bác một cách thiết thực và hiệu quả.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...