Chân dung Ngô Tất Tố

Chân dung Ngô Tất Tố

Tác giả: Cao Đắc Điểm, NGÔ THỊ THANH LỊCH Trang, eBook ISBN : 978-604-80-1497-1
Giới thiệu sách
Cách đây non một thế kỷ, giữa lúc nền giáo dục Hán học hoàn toàn sụp đổ trên cả nước ta, chữ quốc ngữ còn “nhất sơ thành lập”, nền “quốc văn mới” viết bằng tiếng mẹ đẻ vừa ra đời thì cây bút xuất thân từ cựu học Ngô Tất Tố đã xuất hiện trên báo chí, văn đàn nước nhà. Tiếp theo hai cuốn sách lớn: Tổng thư mục Ngô Tất Tố (xuất bản năm 2011) và Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố (xuất bản năm 2012), Nhóm Nghiên cứu và Biên soạn về Ngô Tất Tố hiện đang lưu giữ, quản lý toàn bộ sự nghiệp văn chương của tác giả, cộng tác với Nhà xuất Thông tin Truyền thông xuất bản cuốn sách Chân dung Ngô Tất Tố (bản rút gọn). Cuốn sách ra mắt bạn đọc trên cả nước với mong muốn tiếp tục giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Tất Tố, một bản lĩnh lớn, một tài năng và nhân cách lớn - người đã có công mở đường, tích cực triển khai và góp phần xuất sắc vào quá trình hoàn thành công cuộc hiện đại hóa lần thứ nhất đầy gian truân, song vô cùng vinh quang của nền văn học, báo chí và văn hóa nước nhà đã diễn ra trong nửa đầu thế kỷ XX.
Xem thêm >>
  • 20.000 đ
  • 16.000 đ
  • 10.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...