Văn học Việt Nam: Dòng riêng giữa nguồn chung

Văn học Việt Nam: Dòng riêng giữa nguồn chung

Tác giả: Trần Ngọc Vương Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3228-9
Giới thiệu sách
Cuốn sách tập hợp những bài viết tâm huyết, sâu sắc của GS.TS Trần Ngọc Vương. Qua cuốn sách, “cái dòng riêng văn học dân tộc được giải mã, được phân tích, được đọc, cắt nghĩa và diễn dịch thông qua việc đặt trong nguồn chung của lịch sử và lịch sử tư tưởng của Việt Nam, Đông Á và thế giới”, đúng như TS Phạm Xuân Thạch đã trân trọng nhận xét.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 30.450 đ
  • 25.900 đ


Nên đọc

Sách

Loading...