Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại: Giao lưu văn hóa và ảnh hưởng

Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại: Giao lưu văn hóa và ảnh hưởng

Tác giả: TS. Đào Lê Na Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3498-6
Giới thiệu sách
Trong những năm gần đây, điện ảnh Nhật Bản đã bắt đầu có những tác động nhất định đến giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là các nhà làm phim, các nhà phê bình và công chúng. Mặc dù ở Việt Nam chưa có nhiều bộ phim thể hiện sự ảnh hưởng rõ rệt từ điện ảnh Nhật Bản nhưng khán giả bắt đầu thể hiện sự yêu thích của mình đối với điện ảnh Nhật thông qua các tuần lễ phim, các liên hoan phim và các bài phê bình, nghiên cứu về điện ảnh Nhật trong các hội thảo điện ảnh và trên các phương tiện báo chí truyền thông. Cuốn sách Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại: giao lưu văn hóa và ảnh hưởng không phải là tác phẩm tập hợp các bài nghiên cứu sâu về điện ảnh Nhật Bản và điện ảnh Việt Nam mà là tập sách thể hiện điểm nhìn đa chiều về điện ảnh Nhật Bản và điện ảnh Việt Nam của các chuyên gia lẫn các nhà phê bình mới. Cuốn sách có những bài nghiên cứu sâu sắc về sự ảnh hưởng của điện ảnh Nhật Bản đối với điện ảnh Việt Nam qua bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu của TS Nguyễn Nam, tiếp cận điện ảnh Nhật Bản từ phương diện phiên dịch và cải biên qua bộ phim Loạn của TS Hoàng Cẩm Giang, tiếp cận cách cải biên tiểu thuyết Rừng Na Uy của một đạo diễn Việt Nam của TS Đào Lê Na, tiếp cận trạng thái người trẻ trong phim Chơi vơi của ThS Hồ Khánh Vân. Nhiều bài phê bình vận dụng nhiều lý thuyết và vấn đề mới để viết về một bộ phim cụ thể như: phê bình sinh thái, lý thuyết trò chơi, nghệ thuật thị giác, triết lý Phật giáo, nhiều bài phê bình tiếp cận bộ phim trên cơ sở ngôn ngữ điện ảnh như: góc quay, âm thanh, dàn dựng. Hiện nay trên thế giới, các dự án nghiên cứu tập thể luôn có sự hiện diện của các chuyên gia để hỗ trợ những người trẻ nghiên cứu. Nhờ dự án Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại: giao lưu văn hóa và ảnh hưởng các nhà nghiên cứu trẻ có động lực hơn để viết về điện ảnh Nhật Bản và mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến của mình. Những bài viết của các nhà phê bình trẻ về điện ảnh Nhật Bản trong cuốn sách này cho thấy xu hướng quan tâm của khán giả Việt Nam về điện ảnh Nhật Bản vẫn là phim hoạt hình.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...