Tuyên truyền về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tuyên truyền về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tác giả: Bùi Hữu Hạnh 428 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2174-0
Giới thiệu sách
Ngày 05 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg “Phê duyệt chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020” với mục tiêu: Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của Quốc gia. Để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng như nhằm hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn lao động cho người lao động thì các tổ chức Công đoàn giữ một vai trò rất quan trọng. Tổ chức Công đoàn chính là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người lao động… Vì vậy các tổ chức Công đoàn cần có sự vào cuộc quyết liệt và sâu sát hơn nữa để mang đến sự an toàn cao nhất cho người lao động. Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động ngoài việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, còn giúp nâng cao hiệu quả cũng như năng suất lao động. Với ý nghĩa thiết thực đó và để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông có kiến thức về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tôi xin trân trọng giới thiệu đến các tổ chức công đoàn trong Ngành cuốn sách “Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản. Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức hết sức hữu ích về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ cho người lao động cũng như sơ cấp cứu người bị nạn khi có tai nạn xảy ra... Cuốn sách được trình bày sinh động, dễ hiểu, kèm theo hình ảnh minh họa, qua đó giúp cho người đọc có thể vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình. Đối với những yêu cầu về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tôi thấy rằng nội dung cuốn sách này đã đáp ứng được khá đầy đủ những yêu cầu đó để mỗi người lao động, mỗi tổ chức có thể đảm bảo được an toàn, vệ sinh lao động. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tôi xin chúc CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông sức khỏe, hạnh phúc, luôn thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để cùng xây dựng một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
Xem thêm >>
  • 40.000 đ
  • 32.000 đ
  • 20.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...