Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài

Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài

Tác giả: Mr. GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh 210 Trang, eBook ISBN : 7880022269712569300
Giới thiệu sách
Thú - Mammalia - là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của các quốc gia và các vùng lãnh thổ, có vai trò quan trọng đối với đời sống con người và môi trường sinh thái. Từ lâu đời, con người đã biết khai thác sử dụng các loài thú để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Chúng là nguồn cung cấp thực phẩm, nhiều sản phẩm quý giá như: sừng tê giác, ngà voi, mật gấu, xương hổ,... Thú là nguồn gốc của nhiều loài gia súc đang được con người nuôi dưỡng.
Xem thêm >>
  • 90.000 đ
  • 72.000 đ
  • 45.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...