Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn

Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn

Tác giả: Lê Doãn Hợp Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2723-0
Giới thiệu sách
Đời người thường kinh qua 4 giai đoạn: Trước 20 tuổi là giai đoạn học hỏi; Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn trải nghiệm; Từ 40 đến 60 tuổi là giai đoạn thực nghiệm; Sau 60 tuổi là giai đoạn chiêm nghiệm. “Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn” là những gì tác giả chắt lọc qua 4 giai đoạn đó. Nội dung cuốn sách gồm 100 điều mà tác giả đúc rút từ thực tiễn cuộc đời, qua nhiều cương vị công tác của ông. Hy vọng nhưng kinh nghiệm này sẽ có ích với bạn đọc, cả cho bản thân, cho công việc và trong cuộc sống nói chung.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 28.000 đ
  • 17.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...